Skip to content

VRT uiting door de inspecteur een journalistieke dwaling ??

Bart Borghijs, eindverantwoordelijke journalist van de Inspecteur van VRT Radio, heeft Pharmaxx in Oktober 2018 ons als zichzelf respectabele onderzoeks journalist gevraagd weerwoord te geven tegen de klachten van een aantal luisteraars.
Dat stelden we zeer op prijs.

Echter ons verzoek om de identiteit van die luisteraars bekend te maken, zodat we een persoonlijk dossier kunnen opmaken heeft Dhr Borghijs geweigerd.
Daarop hebben we in algemene zin onze marktbenadering in het licht van de geldende wetgeving uitgebreid toegelicht.

Test bestelling Pharmaxx Dhr Borghijs

Intussen heeft Dhr Borghijs zich via een bekende ingeschreven op een internet enquete, waarbij ze expliciet heeft gereageerd op onze advertentie als zou ze geïnteresseerd zijn in een proefpakket van Pharmaxx en ze toestemming geeft haar hiervoor te benaderen.
Ze is daarop benaderd door ons telemarketing team. Conform de wetgeving is zij geheel geïnformeerd over de overeenkomst (dus prijs/ voorwaarden (= 21 dagen bedenktijd, waarop bij niet afmelden een vervolgzending volgt tegen € 49,95)/ de afmeldmogelijkheden + de mededeling dat al deze afspraken ook nog schriftelijke ter beschikking worden gesteld in de brief bij de proefzending). Deze afspraken hebben als bewijsvoering vastgelegd in een voice log (=opname). (eea. conform de wet verkopen-op-afstand)

Ze heeft daarop de proefzending ontvangen en Dhr Borghijs heeft persoonlijk telefonisch binnen de 21 dagen de vervolgzending geannuleerd. Per direct hebben we daarvan een bevestiging per email gezonden naar het opgegeven email adres. Er is daarop geen vervolgzending meer verzonden.
De verschuldigde € 8,95 werd echter niet betaald, waarop we een aantal aanmaningen hebben verzonden met het verzoek het afgesproken bedrag te voldoen.

Daarop ontvingen we een (dreigende) email, dat men niet wenst te betalen omdat men niets besteld heeft.
We hebben daarop de voice log per email verzonden naar het bekende email adres.

Ook hebben we later naar het email adres van de redactie van VRT deze email met de voice log naar Dhr Borghijs verzonden.
Hij weigert echter de rekening te voldoen.

Waarom Dhr Borghijs deze 100% correcte bewijsvoering in twijfel trekt is ons een raadsel.

Ook hebben we de behandelde case van de consumentenombudsdienst doorgezonden, omdat deze ook een vergelijkbare telemarketing bestelling behelst.
De consumenten ombudsdienst heeft als onafhankelijke instantie eea. conform de wetgeving bekeken en aangeven, dat eea. binnen de wetgeving valt en er sprake is van een geldige overeenkomst.

Dhr Borghijs heeft kennelijk een andere mening, alleen op onze vraag om zijn afwijkende mening te onderbouwen ontbreekt nog steeds.

Publicaties op de website van VRT zijn tendentieus en niet onderbouwd

Wij hadden niet verwacht dat een zelfrespecterende journalist als Dhr Borghijs zich kennelijk niet laat leiden door de door ons aangedragen feiten en ook het onderzoek van de consumentenombudsdienst negeert. Ook zijn ontkenning dat hij niets besteld heeft, terwijl we een correctie voice log hebben overlegd is voor ons een teken van dwaling.

Wij hebben Dhr Borghijs dan ook per email verzocht per omgaande de verdraaide feiten aan te passen. Maar nog geen reactie ontvangen.

We kondigen daarin ook aan eventueel een juridische zaak tegen hem aan te spannen wegens smaad.

Onjuistheden op de publicatie op de website van de VRT.

> Wij zouden zomaar pakketten verzenden naar zogenaamde klanten ?
Van elke bestelling kunnen we een voice log overleggen of bij een internet bestelling de tijd, IP adres + wetenschap, dat bestellers 2x een actief vinkje moeten plaatsen voor akkoord bevinding op de aangegeven actievoorwaarden.

> Niks besteld = niks betalen
Een tendentieuze en suggestieve tekst. Natuurlijk is het zo, dat als je niets besteld je niets hoeft te betalen, Maar dat komt bij Pharmaxx niet voor. Wij sturen niet zomaar pakketten rond. Van elke bestelling kunnen we via een voice log of gegevens van een online bestelling bewijs aandragen.
Dit bewijs is eenvoudig te verkrijgen als u contact opneemt met onze klantenservice.

> Pharmaxx zou aan fraudeuze telefoonverkoop doen ?
Zie voorgaande argumenten en Dhr Borghijs geeft geen enkel argument waardoor hij zijn stelling kan bewijzen.

> Oordeel consumentenombudsdienst zou onjuist zijn.
Op dit deel van onze webite vindt u onder de button <consumentenombudsdienst> de hele case weergegeven.
Onderstaand nogmaas de conclusie van deze dienst. Die spreekt voor zich lijkt ons.
Echter Dhr Borhijs geeft er zijn eigen draai aan. Ook nu weer onthoudt hij zich van onderbouwing.

Conclusie:
Wij vinden dat Dhr Borghijs een als zichzelf respecteerde journalist tendentieus en eenzijdig bericht over Pharmaxx op de website van VRT en onze onderbouwingen daarop geheel negeert. We hebben hem verzocht zijn beweringen te onderbouwen en indien hij dit niet kan zijn publicatie zsm te rectificeren.

Back To Top