Skip to content

Economische dienst

Onderzoek 15.09.2016

Naar aanleiding van een aantal klachten bij de Economische dienst heeft Pharmaxx dd 15.09.2016 een gesprek gehad bij de Economische inspectie in Antwerpen.
Doelstelling van het gesprek was het presenteren van onze verkoopactiviteit in relatie met deze klachten en toetsing aan de wettelijke kaders.
Er wordt ons een lijst overhandigd van klanten die aangeven geen proefpakket of vervolgzendingen hebben besteld, dan wel het proefpakket gratis zou zijn aangeboden en/of men ondanks een opzegging toch een vervolgpakket zou hebben ontvangen.

Vanuit deze lijst zijn aan de Economische dienst complete dossier toegezonden. Het merendeel met voice logs/ klantenservice documentatie etc.

Conclusies

Naar toezending van de dossier mbt. de klanten die zich gemeld hebben bij de Economische Dienst, hebben we formeel geen verdere reactie van de Economische dienst vernomen.

We mogen daardoor aannemen, dat de wettelijke toetsing geen aanleiding geeft de verkoopmethodiek van Pharmaxx te veroordelen. (Waar we overigens geen officiële bevestiging van hebben ontvangen.)

Onderzoek 06.04.2017

Op 06.04.2017 worden we opnieuw uitgenodigd door de Economische dienst in Antwerpen.
Het verhoor zal zich baseren rond de verkoopmethodiek van de website www.pharmaxx.be, de manier waarop potentiële klanten worden gecontracteerd om een proefpakket te proberen.
Verder zal er aandacht worden besteed aan de verschillende mailings die uitgestuurd zijn om klanten te werven.

In het gesprek worden de volgende zaken besproken:

  1. Toevoeging van een button <ontbindingsvoorwaarden> direct op de hoofdpagina.
  2. Routing van het bestelproces op de website wordt aangepast: eerst actievoorwaarden vermelding dan pas bestelbutton. Toevoeging tussenpagina met alle voorwaarden. Extra handeling door pas daadwerkelijke bestelling als men op de button  <bestel met betalingsverplichting> drukt.
  3. Klant krijgt bevestigings email.
  4. Geconstateerd wordt dat in één van de online advertenties de gegevens van de verantwoordelijke uitgeverij niet vermeld zijn.

 

Conclusies

De gewenste aanpassingen op de website zijn direct doorgevoerd.

Van de overtreding van het ontbreken van de verantwoordelijke uitgeverij in de online advertentie wordt een proces verbaal opgemaakt. Ook heeft men één onjuiste voice log gevonden uit het onderzoek van dd 15.09.2016. De klant geeft op het einde van het gesprek aan, dat men toch wil afzien van de bestelling. Telemarketing medewerker geeft aan dat ze de order al doorgezet heeft en dat de klant de mogelijkheid heeft het pakket binnen 21 dagen retour te zenden.

Eind 2017 heeft de directie Economische dienst in Brussel besloten ons een boete voor deze twee feiten op te leggen. We besluiten daarop niet in beroep te gaan.

Ondanks deze veroordeling op twee details, mogen we aannemen, dat ook de tweede wettelijke toetsing geen aanleiding heeft gegeven de verkoopmethodiek van Pharmaxx te veroordelen. (Waar we overigens geen officiële bevestiging van hebben ontvangen.)

Back To Top