skip to Main Content

Op dit deel van onze website willen we graag ingaan op een aantal vragen over Pharmaxx.

Aan de rechterzijde vindt u daartoe een aantal buttons met specifieke kwesties, waarop u in de link daaronder een uitgebreide toelichting vindt.

We willen voorop stellen dat Pharmaxx  een bonafide onderneming is en op een legale manier handelt conform de wetgeving die daarvoor van toepassing is.. Het gaat dan in bijzonder om Boek VI van het Wetboek Economisch recht met daarin onder meer de wetgeving omtrent Koop op afstand.

 Ook bij bonafide ondernemingen zoals de onze komen vragen en klachten van klanten binnen. Wij proberen uw vraag of klacht steeds prompt te beantwoorden, rekening houdend met uw specifieke dossier. Vermeldt u daarom steeds uw klantennummer of factuurnummer als u ons contacteert.

Als u toch niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de ons speciaal email adres klantenservice@tetrixbv.nl, waarop wij als directie de afhandeling van onze klantenservice aan een second opinion onderzoek zullen onderwerpen met de bedoeling tot een oplossing te komen.

Mocht desondanks deze second opinion mogelijkheid de afhandeling toch niet naar uw zin zijn, dan kunt u de ConsumentenOmbudsdienst te Brussel verzoeken tot bemiddeling. Hoewel wij een Nederlands bedrijf zijn en onze klanten vanuit Nederland leveren, hebben wij de ConsumentenOmbudsdienst aangeboden in te gaan op eventuele verzoeken tot bemiddeling.

Onder de button <consumentenombudsdienst> vindt u een dergelijke bemiddelingscase

In deze case heeft de ConsumentenOmbudsdienst onze werkwijze aangaande telemarketing in dit individuele geval onderzocht en getoetst aan de onderhavige regelgeving. Ze heeft daaruit geen grond voor bemiddeling gevonden en geconcludeerd dat de consument in dit specifieke geval beschikte over voldoende informatie voor het sluiten van de overeenkomst conform artikel VI.2 van het Economisch Wetboek.

En is men daardoor van mening dat de vordering gerechtvaardigd is.

Back To Top