Skip to content

Procedures, regels en rechten

Probeerpakket
De toezending van het probeerpakket (met voldoende voor één maand) is 3 weken geheel vrijblijvend. U krijgt daarmee ruim de tijd om onze producten te testen en u te overtuigen of deze producten in uw persoonlijke geval voordeel opleveren. Wilt u daarna geen vervolgzendingen meer ontvangen? Stuur dan uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van uw probeerpakket schriftelijk een voldoende gefrankeerd annuleerverzoek aan: Pharmaxx Nederland: Postbus 4644, 4803 EP Breda of Pharmaxx Belgie: Postbus 36  2320 Hoogstraten of stuur uw verzoek per E-mail naar info@pharmaxx.nl (voor Belgie: info@pharmaxx.be). Telefonisch afmelden (op het aangegeven telefoonnummer) is ook mogelijk, we hebben echter een duidelijke voorkeur voor opzeggingen per E-mail, immers door uw opzeg E-mail te bewaren in uw verzonden E-mail box kunt u in voorkomende gevallen altijd aantonen dat u tijdig heeft opgezegd. In de gepersonaliseerde brief bij uw probeerpakket staan daartoe een aantal relevante data, zoals de datum van verzending (= briefdatum) en de sluitdatum waarop u uiterlijk uw opzegging voor uw vervolgzending dient in te zenden. Na die sluitdatum treffen we voorbereidingen voor het toezenden van de vervolgzending. Annulering is dan voor deze vervolgzending niet meer mogelijk.

Vervolgzendingen
Bent u tevreden over uw probeerpakket of vervolgzending, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan tijdig automatisch een vervolgzending met voldoende supplementen voor telkens drie maanden. De prijs voor deze vervolgzending staat vermeld in onze advertenties en in de gepersonaliserde brief bij uw probeerpakket. Wilt u verder geen vervolgzendingen meer, dan kunt u dat binnen 3 weken na ontvangst van uw vervolgzending aangeven, zoals onder punt 2.1 is vermeld. De up-to-date sluitdatum vindt u telkens in de begeleidende brief bij elke uw toegezonden zending.

Retourzendingen
Vanwege voedselveiligheidsvoorschriften kan Pharmaxx geen retourzendingen van klanten hergebruiken. Wij zijn namelijk verplicht deze goederen te vernietigen. wettelijk kunt u echter wel (uitsluitend) het probeerpakket retourzenden binnen de daarvoor wettelijke geldende retourtermijn van 14 dagen. We zullen dit automatisch interpreteren als een annulering voor vervolgzendingen en het verschuldigde bedrag crediteren. Bij het retour ontvangen van vervolgzendingen zullen we deze toetsen of u deze eerder voor de aangegeven sluitdatum geannuleerd heeft. Blijkt er geen annulering plaatsgevonden te hebben, bent u verplicht deze vervolgzending te aanvaarden en het verschuldigde bedrag te voldoen. U ontvangt hierover bericht van ons en we zijn graag bereid om op onze kosten het pakket alsnog te remplaceren. Verdere vervolgzendingen zullen we wel automatisch voor u gaan stopzetten.

Probeerpakket beperkingen
Aanvraag van een probeerpakket op één specifiek adres voor eenzelfde productcombinatie is slechts éénmaal per jaartermijn toegestaan. De korting is dusdanig, dat we herhaaldelijk aanvragen van uitsluitend probeerpakketten -en het daarna annuleren van vervolgzendingen- interpreteren als fraude. Indien u binnen de jaartermijn van één jaar (gerekend vanaf de briefdatum van verzending van het eerste probeerpakket) wederom een probeerpakket voor een identieke productcombinatie aanvraagt en deze ook annuleert voor vervolgzendingen zullen we dat niet honoreren. U kunt dus uw tweede probeerpakket binnen dat genoemde tijdsbestek voor de eerste vervolgzending niet annuleren en u bent dan verplicht deze af te nemen en voldoen. Verdere vervolgzendingen kunt u wel conform punt 2.2 annuleren.

Onderstaand vind u een modelformulier, waarmee u kunt opzeggen: Download hier de pdf van de opzegbrief

Back To Top