Skip to content

Algemeen/ voorwaarden tot een wettelijke overeenkomst

 We willen in het aanbod van een probeerpakket geen onduidelijkheid laten ontstaan m.b.t. de mogelijkheid van annulering van vervolgzendingen na ontvangst van de probeer- of vervolgzendingen en de koppeling van een afnameverplichting van minimaal nog één vervolgzending indien men niet tijdig van de annuleeroptie gebruik maakt. De wet schrijft voor dat deze voorwaarden dan ook expliciet juist al bij de bestelling van een probeerpakket duidelijk aan de klant moeten worden voorgelegd. Men zal hier ook actief akkoord op moeten geven. Daarmee vergewissen we ons van het feit dat de klant deze voorwaarden tot zich heeft kunnen nemen heeft voordat hij de bestelling van een probeerpakket daadwerkelijk doet. Kunt u zich niet in de voorwaarden vinden, dan kan men op dat moment nog beslissen af te zien van een bestelling. Bestelt men wel, dan gaat men dus akkoord met de genoemde voorwaarden. Mede door deze werkwijze is er geen sprake van een negative-option methodiek (die overigens wettelijk niet is toegestaan) of afgedwongen verkoop.

Ook dienen deze afspraken bij het bezorgen van het probeerpakket op een vaste adresdrager nogmaals schriftelijk ter beschikking te worden gesteld.

Hoe komen we aan uw telefoonnummer en adresgegevens ?

Wij hebben uw telefoonnummer en adresgegevens ontvangen via zgn. internet-enquetes, die in diverse uitvoeringen op internet te vinden zijn. Daarin staan we met een specifieke vraag over een of meerdere van onze producten. Bijvoorbeeld:

Iedereen heeft wel eens moeite om goed te slapen. Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat u rustig en ontspannen bent zodat u makkelijk in slaap valt. Slaap Comfort van Pharmaxx helpt u hierbij en zorgt voor een goede nachtrust.
Hoe belangrijk vindt u een goede nachtrust?
() Heel belangrijk, Pharmaxx mag mij bellen voor een introductie aanbod
() Belangrijk, Pharmaxx mag mij bellen voor meer informatie
() Onbelangrijk

U heeft positief geantwoord op deze vraag en daarom bent u door ons
ons telemarketing team benaderen voor een proefpakket. (we zullen dus nooit zomaar bellen)

Telemarketing aanbod

Wij bieden u een probeerpakket tegen een gereduceerde prijs aan, maar wel met de afspraak, dat als u zich niet afmeld binnen de 21 dagen u automatisch een kwartaalzending ontvangt. Daarbij is er sprake van een overeenkomst conform de wet verkopen op afstand, mits aan de wettelijke eisen van communicatie is voldaan.

Wil men een probeerpakket bestellen, dan lezen we via een vast script de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst als volgt voor:

Ik wil graag nog even samenvatten wat we zojuist afgesproken hebben, zodat het helemaal duidelijk voor u is:

Wij sturen u een probeerpakket (product: X+X) met voldoende voor één maand waarvoor u alleen de verzend- en handlingskosten ad € 9,95 hoeft te betalen middels een bijgevoegd overschrijfformulier. U kunt 21 dagen het product testen en als het niet bevalt kunt u zich eenvoudig afmelden via telefoon of email. (bij het pakket vindt u een brief met nadere toelichting en de uiterste afmelddatum). U ontvangt dan verder geen zendingen meer.

Ontvangen we geen afmelding dan gaan we uit dat het product u bevalt en dan volgt er automatische een vervolgzending met voldoende voor één kwartaal ad € x,- per maand excl verzendkosten (afhankelijk van het product). Het totaal kwartaal bedrag bedraagt € x,-.

U kunt zich overigens bij elke zending binnen 21 dagen weer afmelden voor de volgende zending.
Is alles duidelijk voor U of heeft u nog vragen ?

Pas als u aangeeft aan onze telemarketing medewerker deze actievoorwaarden akkoord en begrepen te vinden gaan we over tot toezending. Deze akkoordbevinding leggen we vast via een voice log, die we in ons archief bewaren. (op verzoek kunnen we u deze voice log toezenden. (maximaal een tot een half jaar na datum bestelling)

Wettelijke eisen aan communicatie.

Zoals de wet ook stelt moeten we op duidelijke en begrijpelijke wijze klanten ook schriftelijk informatien over de voorwaarden van de overeenkomst verstrekken. Daartoe voegen we aan de probeerzending een gepersonaliseerde brief op ons briefpapier toe. Op deze brief staan de wettelijk verplichte zaken als verzenddatum, klantennummer, de prijs van de vervolgzendingen en de datum waarop u uiterlijk uw annulering voor vervolgzendingen doorgegeven moet hebben. Ook staan duidelijk onze bedrijfsgegevens vermeld. Ook de manieren van afmelden worden vermeld. U kunt zowel telefonisch als per email afmelden. (contact gegevens vindt u onderin de brief)

U ontvangt daarna altijd een bevestigende email van ons.

Verder staan op de achterzijde van het briefpapier onze volledige verkoopvoorwaarden afgedrukt.

U vindt bij uw zending ook een gepersonaliseerde factuur met overschrijfformulier.

  • Op de achterzijde van deze factuur hebben we een gepersonaliseerd afmeldformulier afgedrukt, welke u eventueel per post aan ons kunt toezenden.
  • Op dit afmeldformulier wordt u ook gewezen op het feit, dat u de proefzending conform de wet kopen op afstand binnen 21 dagen kunt retourzenden.
  • De overeenkomst wordt dan geannuleerd.
  • U vindt hier ook de een instructie voor retourzenden: retour probeerpakketten dien daarbij voldoende gefrankeerd te worden.

Voorbeeld documenten bij de probeerzending.

 U vindt voorbeelden van de documenten bij de proefzending onder de button:

Documenten bij probeerzending

Voice log beschikbaarheid

Wij bewaren de voice log (met de opname van de afspraken die we met u gemaakt hebben) tot maximaal een half jaar na dato. Wilt u deze voice log beluisteren ? Bel of email dan met onze klantenservice en we sturen u dan deze geluidsopname toe.

Back To Top