Skip to content

Handtekening noodzakelijk ?

Handtekening voor Pharmaxx niet noodzakelijk.

In recente Europese wetgeving is bepaald, dat voor het aanbieden van diensten(in het bijzonder Telecom- en Energie contracten) er bij telefonische verkoop men niet kan volstaan met een mondeling akkoord op de voorgelezen overeenkomst middels eens voice log, maar dat men klanten schriftelijk de overeenkomst moet toezenden en die pas rechtsgeldig wordt als men die van en handtekening voorzien retour zendt.

Deze nieuwe wetgeving is echter niet van toepassing op telefonisch verkoop van goederen.
Wettelijk kan Pharmaxx dus volstaan met een actief akkoordvinkje bij online verkoop en een sluitende voice log bij telemarketing. Wel uiteraard aangevuld met een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst op een vaste adresdrager bij het probeerpakket.

Back To Top